google-site-verification: googleb063689f6bfd7973.html

Meldingsplicht bij intrekken wettelijke controleopdracht vanwege verhoging grensbedragen

Gepubliceerd op:

27/5/2024

Op 12 maart jl. is het besluit tot verhoging van de grensbedragen gepubliceerd in het Staatsblad. Deze verhoogde grensbedragen kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 worden toegepast. Voor rechtspersonen die vanaf het boekjaar 2023 controleplichtig zijn geworden op basis van de oude grensbedragen, resulteerde dit vaak in het verlenen van een wettelijke controleopdracht gedurende het jaar 2023 aan een accountantsorganisatie.

Indien door toepassing van de verhoogde grensbedragen vanaf het boekjaar 2023 de rechtspersoon niet meer controleplichtig is, kan de rechtspersoon besluiten de opdracht in te trekken. Dit intrekken moet formeel plaatsvinden, en kan gedaan worden door zowel de algemene vergadering als degene die de opdracht heeft verleend. Het is daarbij van belang dat de beƫindiging van de controleopdracht gemeld wordt bij de AFM door de rechtspersoon. Naast de meldingsplicht van de rechtspersoon rust ook een meldingsplicht op de accountantsorganisatie