Financiële administratie

Köhler de Boer kan uw volledige financiële administratie uit handen nemen. Online  voeren wij de administratie en koppelen deze met de digitale modelrapportage*, een op maat ontwikkeld informatie-systeem waarmee we u regelmatig op de hoogte houden en inzicht geven in de financiële positie van uw onderneming.

* Modelrapportage
De Köhler de Boer modelrapportage is een door ons kantoor ontwikkelde methodiek om  gedurende het boekjaar continu inzicht te hebben in de financiële positie en de bedrijfsresultaten van uw onderneming. Onderdeel van deze rapportage zijn onder andere de (meerjaren)begroting die in samenspraak met u wordt opgesteld en de benchmark-analyse waarin een koppeling wordt gemaakt met specifieke branchegegevens en -ontwikkelingen. Deze rapportage kan maandelijks, per kwartaal of halfjaarlijks worden teruggekoppeld met een advies. Op deze manier kunt u tijdig inspelen op ontwikkelingen binnen uw onderneming en in de markt.

Lees meer >
T (043) 3477298 • E info@kohlerdeboer.nl