Vrije ruimte WKR wordt ruimer.
Een nieuw jaar, een nieuwe start. 

Vrije ruimte WKR wordt ruimer (naar verwachting m.i.v. 2020).
 
Momenteel mogen werkgevers onder de WKR 1,2% van het totale fiscale loon onbelast vergoeden of verstrekken. Dit percentage gaat omhoog naar 1,7% voor de eerste € 400.000 euro van het totale fiscale loon. Boven de € 400.000  blijft het percentage ongewijzigd. 
 
Verder, onder de vrijstellingen vallen nu al bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding, opleidingskosten en kosten voor een telefoon. Daar komt (terecht) bij de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).


Een nieuw jaar, een nieuwe start.

–Zijn er op loonheffingengebied wijzigingen die relevant zijn voor uw arbeidsvoorwaardenbeleid, zo ja ? Bekijk de eventuele impact hiervan op uw administratie. 

–De Belastingdienst verzendt jaarlijks eind november/begin december de WGA-beschikkingen. Deze beschikkingen bevatten percentages voor het nieuwe kalenderjaar. Heeft u deze bij de hand?

–Communiceer met uw achterban over wijzigingen op de strook en eventueel over wijzigingen in arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van wetswijzigingen. Dat voorkomt gemor achteraf.


Wij kunnen u goed en volledig bijstaan in de salarisverloning, contacteer ons.
 

Lees meer >
T (043) 3477298 E info@kohlerdeboer.nl