Vergrijpboete bij opzettelijk verstrekken onjuiste gegevens
Toch uitstel SEPA voor bedrijven
S&O-uren 2013 uiterlijk 31 maart 2014 melden
Voorkom belastingrente door corrigeren btw-aangifte vóór 1 april


woensdag 8 januari 2014

Vergrijpboete bij opzettelijk verstrekken onjuiste gegevens

De Belastingdienst kan u een vergrijpboete opleggen als u opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen verstrekt om een hogere (voorlopige) teruggaaf of lagere te betalen (voorlopige) aanslag te kunnen krijgen.

De hoogte van een vergrijpboete hangt af van het feit of er sprake is van opzet of grove schuld. Bij opzet bedraagt de boete 50% van de belasting die u opzettelijk hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 25%.


maandag 13 januari 2014

Toch uitstel SEPA voor bedrijven

Bedrijven in de eurozone krijgen een halfjaar langer de tijd om over te stappen op het Europese betalingssysteem SEPA. Formeel gezien blijft de huidige deadline van 1 februari 2014 staan, maar er komt een extra overgangsperiode van 6 maanden waarin toch nog betalingen kunnen worden gedaan die nog niet aan de nieuwe standaard voldoen. De Europese Commissie hoopt hiermee de kans op verstoringen van het betalingsverkeer te verkleinen.

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Daarmee moet in 33 landen in Europa op dezelfde manier kunnen worden betaald. Door de invoering van SEPA vervallen de vertrouwde Nederlandse rekeningnummers, ze worden vervangen door het langere Europese rekeningnummer IBAN (International Bank Account Number). Elke Nederlandse rekeninghouder heeft al een IBAN, dat bestaat uit 18 cijfers en letters. De IBAN is een combinatie van een landencode, een controlegetal en 4 letters om de bank aan te duiden, aangevuld met één of een paar nullen en het huidige rekeningnummer.


vrijdag 28 februari 2014

S&O-uren 2013 uiterlijk 31 maart 2014 melden

Als uw onderneming in 2013 een S&O-verklaring heeft gekregen, zodat u de afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk mocht toepassen, moet u vóór 1 april 2014 de werkelijk gerealiseerde S&O-uren melden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit staat in de beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtsvermindering.


woensdag 26 maart 2014

Voorkom belastingrente door corrigeren btw-aangifte vóór 1 april

U kunt belastingrente voorkomen door vóór 1 april 2014 uw btw-aangifte van 2013 te corrigeren of de balanspost van 2013 aan te geven via het formulier Suppletie omzetbelasting van de Belastingdienst. Indien de correctie of balanspost minder dan € 1.000 bedraagt, adviseert de Belastingdienst dit op de eerstvolgende aangifte te verrekenen. Bij het verrekenen op de eerstvolgende aangifte krijgt u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag.

Als de correctie te maken heeft met een intracommunautaire levering van goederen of diensten binnen de EU, dan dient er een opgaaf intracommunautaire prestaties ingediend (of gecorrigeerd) te worden. Deze moet ook worden aangegeven in de suppletie.

Uw suppletie omzetbelasting of opgaaf intracommunautaire prestaties door ons kantoor laten verzorgen of meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact op met ons kantoor.

 

Lees meer >
T (043) 3477298 • E info@kohlerdeboer.nl