Laatste nieuws


Een nieuw jaar, een nieuwe start
vrijdag 25 januari 2019
Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017
dinsdag 6 februari 2018
Guus van Eck 2018 Kunstkalender
vrijdag 2 februari 2018
Uitfasering PEB
donderdag 1 februari 2018
Toetsen vrije ruimte WKR 2017
maandag 1 januari 2018

Een nieuw jaar, een nieuwe start

Een nieuw jaar, een nieuwe start. 

–Zijn er op loonheffingengebied wijzigingen die relevant zijn voor uw arbeidsvoorwaardenbeleid, zo ja ? Bekijk de eventuele impact hiervan op uw administratie. 
–De Belastingdienst verzendt jaarlijks eind november/begin december de WGA-beschikkingen. Deze beschikkingen bevatten percentages voor het nieuwe kalenderjaar. Heeft u deze bij de hand?
–Communiceer met uw achterban over wijzigingen op de strook en eventueel over wijzigingen in arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van wetswijzigingen. Dat voorkomt gemor achteraf.

Wij kunnen u goed en volledig bijstaan in de salarisverloning, contacteer ons.

Lees meer >
T (043) 3477298 • E info@kohlerdeboer.nl